Om Ein Dag Eller To

«Om ein dag eller to»

Tekst & melodi: Hans Petter Kaggerud


Om ein dag eller to ska eg slå opp auan
Eg ska sjå meg omkring
og alt ska va så annerleis enn før

Alt ska va sånn som eg har drømt
alle di følelsan eg hadd gjømt
ska få kom ut og va seg sjøl

Når eg ser på deg då ska du sjå tebake
Når eg gir deg eit smil
ska du gi meg eit smil som eg kan få

Alt ska va sånn som eg har drømt
alle di følelsan eg hadd gjømt
ska få kom ut og va seg sjøl

Om du kunn sjå kor mykje kjærlighet eg har
Om du kunn føl det som eg føl
Om eg kunn drøm så hardt at drømmen min vart sann

Når e gir deg ei hand ska du ta i mot den
Når du ber meg bli med
ska eg bli med deg overalt du går

Alt ska va sånn som eg har drømt
alle di følelsan eg hadd gjømt
ska få kom ut og va seg sjøl

Om du kunn sjå kor mykje kjærlighet eg har
Om du kunn føl det som eg føl
Om eg kunn drøm så hardt at drømmen min vart sann

Om ein dag eller to ska eg slå opp auan
Eg ska sjå meg omkring, og alt ska va så annerleis enn før


Copyright © Hans Petter Kaggerud.
Kopiering i trykt form er lov kun etter avtale med forfatteren.
Offentlig framføring er tillatt under forutsetning av at vederlag blir betalt til TONO/n©b.
Elektronisk kopiering er lov så lenge denne anmerkningen om copyright ikke blir fjernet.